Årsmøte

Innkalling til årsmøtet 2015

Sted: Vestre Åmøy Grendahus
Dato: 3. Februar 2015
Tid:19:00

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetningfor 2014
4. Revisor funn for regnskapsårene 2003-2013
5. Årsregnskapet2014
6. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år og ett styremedlem for 1 år
7. Valg av en revisor
8. Innmeldte saker / forslag
9. Priser, avgifter og budsjett

Tags:

Abonner på RSS - Årsmøte